معلمان مدرسه

تیم آموزشی ندای ریحانه

موفقیت شما افتخار ماست .

مجتمع آموزشی ندای ریحانه

چند کلمه درباره‌ی ما

تیم ما

زندگی دارای دو قانون است :
۱. هرگز دست نکشید
۲. همیشه قانون شماره ۱ را به یاد داشته باشید.

مجتمع آموزشی ندای ریحانه

افسانه حاجی پورخمسه

دبیر ریاضی

ارشد ریاضیات سوابق: مدارس فرزانگان و دانشگاه غیر انتفاعی ارشاد

مریم میرزایی

دبیر عربی

ارشد عرفان اسلامی سوابق : فرزانگان یک و شش ،نمونه دولتی الزهرا،نمونه دولتی متانت /۲۷ سال سابقه تدریس

شهرزاد مقیمی

دبیر تاریخ و جامعه شناسی

دکتری تاریخ سوابق: دبیرستان سما،حنان با ۲۲ سال سابقه

ندا مجیدی راد

دبیر جغرافی

دکتری تغییرات آب و هوایی دانشگاه خوارزمی سوابق: آموزشگاه آزما، مهر،دبیرستان سجاد،دبیرستان یاران فاطمه

فاطمه احمدی

دبیر فیزیک

فوق لیسانس مهندسی صنایع سوابق: دبیرستان فرزانگان،نمونه دولتی الزهرا،نمونه دولتی بهرامی،پروفسور حسابی

آزاده افضلی

دبیر علوم و فنون

ارشد ادبیات و زبان فارسی سوابق: دبیرستان های فدک ،پروفسور حسابی،دانشفر،ابوعلی سینا،سلام با ۲۰ سال سابقه تدریس

فاطمه طاهرکرمی

دبیر آمار و احتمال

لیسانس شیمی سوابق:دبیرستان سلام ،نمومنه دولتی الزهرا،امام صادق،نمونه دولتی نرجس،راهیان کوثر،ریحانه الرسول،پروفسور حسابی با بیش از ۲۰ سال سابقه تدریس

راضیه ازکیا

دبیر دین و زندگی

ارشد علوم قرآن و حدیث سوابق: آموزشگاه پیشگامان، دبیرستان الزهرا، زینبیه،پردیس /۱۰ سال سابقه تدریس

زهره شاهسون

دبیر ادبیات

ارشد زبان و ادبیات فارسی/سوابق:دبیرستان فرزانگان،سمپاد،هنرجو، فرهنگ،مجتمع رشد،ویراستار آزمون های آموزشگاه حلی

فریبا خوانین زاده

دبیر اقتصاد و منطق

ارشد فلسفه هنر/سوابق: دبیرستان عترت، مهد اسلام ،علوی،سیده فاطمی

فروغ طلاکوبی

دبیر عربی

ارشد الهیات

اکرم اخگری

دبیر فیزیک

لیسانس برق

خانم تربتی

دبیر روانشناسی

نرگس اجاقلو

دبیر عربی

زهره عادل

دبیر شیمی

فرزانه رزاقی

دبیر تربیت بدنی

کاردانی کامپیوتر

خانم مهرآور

دبیر زیست

محبوبه کاظمی

دبیر زیست

بتول عبدالله زاده

دبیر هندسه

خانم شفیعی

دبیر زبان انگلیسی

مریم منصوری

دبیر عربی

سیده مریم کیایی

دبیر زبان

محبوبه کردی

دبیر فارسی

خانم سعادت نژاد

دبیر پژوهش

محدثه حبیبی

دبیر رسانه

الهام محمدی مهر

دبیر شیمی

دکتر حدیثه همتی

دبیر تست زیست

آسیه پور حسین

دبیر حسابان

اپلیکیشن مدرسه را دانلود کنید (: