معلمان مدرسه

تیم آموزشی ندای ریحانه

موفقیت شما افتخار ماست .

مجتمع آموزشی ندای ریحانه

چند کلمه درباره‌ی ما

تیم ما

زندگی دارای دو قانون است :
۱. هرگز دست نکشید
۲. همیشه قانون شماره ۱ را به یاد داشته باشید.

مجتمع آموزشی ندای ریحانه

افسانه حاجی پورخمسه

دبیر ریاضی

ارشد ریاضیات سوابق: مدارس فرزانگان و دانشگاه غیر انتفاعی ارشاد

مریم میرزایی

دبیر عربی

ارشد عرفان اسلامی سوابق : فرزانگان یک و شش ،نمونه دولتی الزهرا،نمونه دولتی متانت /۲۷ سال سابقه تدریس

شهرزاد مقیمی

دبیر تاریخ و جامعه شناسی

دکتری تاریخ سوابق: دبیرستان سما،حنان با ۲۲ سال سابقه

ندا مجیدی راد

دبیر جغرافی

دکتری تغییرات آب و هوایی دانشگاه خوارزمی سوابق: آموزشگاه آزما، مهر،دبیرستان سجاد،دبیرستان یاران فاطمه

افسانه ثمره حسینی

دبیر ریاضی

ارشد ریاضی محض سوابق: ۲۰ سال سابقه تدریس در مدارس فرزانگان

فاطمه احمدی

دبیر فیزیک

فوق لیسانس مهندسی صنایع سوابق: دبیرستان فرزانگان،نمونه دولتی الزهرا،نمونه دولتی بهرامی،پروفسور حسابی

فاطمه طاهرکرمی

دبیر آمار و احتمال

لیسانس شیمی سوابق:دبیرستان سلام ،نمومنه دولتی الزهرا،امام صادق،نمونه دولتی نرجس،راهیان کوثر،ریحانه الرسول،پروفسور حسابی با بیش از ۲۰ سال سابقه تدریس

ناهید اطیابی

دبیر شیمی

ارشد شیمی فیزیک سوابق: دبیرستان رشد،فرزانگان،طلیعه نور و... با بیش از ۲۰ سال سابقه تدریس

راضیه ازکیا

دبیر دین و زندگی

ارشد علوم قرآن و حدیث سوابق: آموزشگاه پیشگامان، دبیرستان الزهرا، زینبیه،پردیس /۱۰ سال سابقه تدریس

زهره شاهسون

دبیر ادبیات

ارشد زبان و ادبیات فارسی/سوابق:دبیرستان فرزانگان،سمپاد،هنرجو، فرهنگ،مجتمع رشد،ویراستار آزمون های آموزشگاه حلی

فریبا خوانین زاده

دبیر اقتصاد و منطق

ارشد فلسفه هنر/سوابق: دبیرستان عترت، مهد اسلام ،علوی،سیده فاطمی

آزاده افضلی

دبیر علوم و فنون

ارشد ادبیات و زبان فارسی سوابق: دبیرستان های فدک ،پروفسور حسابی،دانشفر،ابوعلی سینا،سلام با ۲۰ سال سابقه تدریس

فروغ طلاکوبی

دبیر عربی

ارشد الهیات

فرزانه اسمانی

دبیر زبان انگلیسی

لیسانس زبان انگلیسی

اکرم اخگری

دبیر فیزیک

لیسانس برق

مهرناز افشار

دبیر زبان انگلیسی

معصونه سیف اللهی ننه کران

دبیر زبان انگلیسی

ارشد آموزش زبان انگلیسی سوابق: تدریس در مدارس بارسا،کیمیای سعادت،فرهنگ رضوان،علوی،مهد اسلام،پردیس

خانم تربتی

دبیر روانشناسی

فرزانه رزاقی

دبیر تربیت بدنی

کاردانی کامپیوتر

خانم تقی زاده

دبیر زیست

نرگس اجاقلو

دبیر عربی

شادی گودرزی

دبیر حسابان

زهره عادل

دبیر شیمی

مهرنوش ملکی

دبیر زیست

خانم حاج هاشمی

دبیر رسانه

اپلیکیشن مدرسه را دانلود کنید (: