تیم اجرایی

ما کی هستیم؟!

ما اعتقاد داریم یادگیری وآموزش درست و اصولی توسط دانش آموز، وقتی اتفاق می افتد که معلمان، مربیان و کارکنان مدرسه تلاش کنند تا مدرسه محیطی باشد که بتواند این باور را در دانش آموزان ایجاد کند که با یادگیری علم روز و بالارفتن معلومات آنها، موفقیت در همه ابعاد زندگی میسر خواهد شد.

حمیرا چشمه کانی

موسس

زهرا چوپان

مشاور

مینا شیخی

معاون IT

معصومه شرفی

معاون فرهنگی

فاطمه رستم پور

مسئول پایه ریاضی

فاطمه سادات دریاباری

مسئول پایه تجربی

مینا شیخی

مسئول پایه انسانی

زینب بشیری

دفتردار

هما جعفری

معاون انضباطی

صدیقه شرفی فر

معاون انضباطی

لیلا خانگلدی

پشتیبان تحصیلی

شکیبا قلاسی

پشتیبان تحصیلی

اپلیکیشن مدرسه را دانلود کنید (: