فعالیت های مدرسه

افتخارات علمی

کسب مدال برنز در مسابقات جهانی ریاضی WMTC مسابقات جشنواره جوان خوارزمی شهر تهران افتخارآفرینان در جشنواره تبیان مسابقات جهانی ریاضی IMC کسب دیپلم نقره...

بیشتر بخوانید