افتخارات علمی

کسب مدال برنز در مسابقات جهانی ریاضی WMTC مسابقات جشنواره جوان خوارزمی شهر تهران افتخارآفرینان در جشنواره تبیان مسابقات جهانی ریاضی IMC کسب دیپلم نقره ای IBSKCL